Tagged with Stefania Piechocka

Sanitariuszki Armii Krajowej

Sanitariuszki Armii Krajowej

„Chwała i pamięć harcerzom drużyny sanitarno-medycznej Szarych Szeregów ZHP kryptonim „Młody Las”, działającej we współpracy z podobwodem „Wola” Armii Krajowej przy szpitalu w Starachowicach, w latach 1940-1945. Drużynę prowadziła dr med. hm. Irena Konieczna ps. „Dąb”, a po jej aresztowaniu w sierpniu 1943 roku phm. Stefania Piechocka ps. „Wilżyna”. Tymi słowami rozpoczyna się inskrypcja na … Czytaj dalej